Sdružení obcí Hornolidečska

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska v roce 2017: číslo 1

Datum vyvěšení: 
Středa, 15. Březen 2017
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 31. Prosinec 2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - Rozpočtové opatření č. 7/2017 - Rozpočtové provizorium pro rok 2018

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - Sdružení obcí Hornolidečska - Rozpočtové opatření č. 6/2017

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 13. Listopad 2017
Datum svěšení: 
Pondělí, 30. Duben 2018

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb., - Rozpočtové opatření č. 2/2017 Sdružení obcí Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
Úterý, 13. Červen 2017
Datum svěšení: 
Pondělí, 26. Červen 2017

Výpis USNESENÍ z VS SOH č.III/2014, konaného dne 19.11.2014 ve Val. Polance ke stanovení hospodaření SOH v rámci rozpočtového provizoria

Stránky