SOMV Závěrečný účet 2023; Zpráva č. 367/2023/IA o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2023