46. česko-německé poradenské dny k důchodům v Brně

Již 46. česko-německé poradenské dny k důchodům se uskuteční 12. – 13. března 2024 na okresní správě sociálního zabezpečení Brno- venkov. Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu, zde získají aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech, podmínkách nároku na důchod, dobách pojištění, důchodovém věku nebo o postupu při uplatňování žádostí o důchod.
Poradenství budou poskytovat odborníci z České správy sociálního zabezpečení a německé důchodové instituce Deutsche Rentenversicherung v úterý 12. března v čase od 10:00 do 16:30 h a ve středu 13. března od 9:00 do 16:00 h na okresní správě sociálního zabezpečení Brno – venkov, Kounicova 14, Brno.
V případě potřeby bude zajištěno i tlumočení.
Kontaktní údaje pro sjednání termínu na konzultaci jsou uvedeny v informačním letáku.
Oddělení komunikace ČSSZ

Příloha: 
Aktualita do: 
Středa, 13. Březen 2024