Záměr obce uzavřít směnnou smlouvu (cyklostezka, p.č. 1598, části p.č. 1599 a 3393_1)

Datum vyvěšení: 
Úterý, 14. Červen 2022
Datum svěšení: 
Pátek, 1. Červenec 2022