Zpráva č. 305/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valašská Polanka za rok 2021

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 25. Duben 2022
Datum svěšení: 
Pátek, 30. Červen 2023