Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci investičních plánů obce v roce 2022 a 2023

Datum: 
07/04/2022