Záměr obce uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s.