Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek č. MZE-330532021-15121

Datum vyvěšení: 
Pátek, 28. Květen 2021
Datum svěšení: 
Pátek, 18. Červen 2021