Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. zda obec vlastní pozemky, které jsou územním plánem určeny k individuálnímu bydlení, k hromadnému bydlení, plochy k podnikání.

Datum: 
23/02/2021