Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. ve věci sdělení počtu administrativních zaměstnaců obce, jejich mzdových nákladů a rozsahu fondu jejich pracovní doby

Datum: 
25/01/2021