E-mail - Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. ve věci poskytnutí informace, zda je na pozemcích st.parc.č. 71/6 a parc.č. 104/4 v k.ú. Valašská Polanka upraven nebo omezen veřejný přístup - vyřízeno 30.09.2020 - e-mail - starosta

Datum: 
30/09/2020