Záměr obce zřídit na pozemku služebnost 2801/3

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 8. Červen 2020
Datum svěšení: 
Pátek, 26. Červen 2020