E-mail - Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci poskytnutí informace, do jaké kategorie je zařazena pozemní komunikace na pozemcích parc.č. 71/6 a 104/4 v k.ú. Valašská Polanka - vyřízeno 20.06.2019 - e-mail - starosta

Datum: 
20/06/2019