Výpis usnesení ze IV. zasedání ZO Valašska Polanka dne 6.6.2019

Datum vyvěšení: 
Pátek, 7. Červen 2019
Datum svěšení: 
Sobota, 22. Červen 2019