Zpráva č. 292/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Hornolidečska, IČ: 62334743 za rok 2018

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 27. Květen 2019
Datum svěšení: 
Úterý, 30. Červen 2020