Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na silnicích I69,I57,I49 (uzavírka úsek Syrákov-oprava výtluků) - 1.6.-2.6.2019 nebo další 2 náhradní termíny