Veřejná vyhláška - Doručení návrhu územního plánu Valašská Polanka, Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 12. Listopad 2018
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 27. Prosinec 2018