Záměr obce pronajmout nemovitost - pozemek p.č. 1150/5 - trvalý travní porost

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 12. Listopad 2018
Datum svěšení: 
Pátek, 30. Listopad 2018