Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Valašská Polanka pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. října 2018

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 6. Srpen 2018
Datum svěšení: 
Sobota, 6. Říjen 2018
Štítky: