E-mail - Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci zjištění nákladů na zajištění souladu s GDPR a s tím spojené služby - vyřízeno 23.05.2018 - e-mail - starosta

Datum: 
22/05/2018