Záměr obce zřídit na pozemku služebnost - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 29. Leden 2018
Datum svěšení: 
Pátek, 16. Únor 2018