Záměr obce provést majetkový převod nemovitosti - Prohlášení o vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti

Datum vyvěšení: 
Středa, 29. Listopad 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 15. Prosinec 2017