Příloha účetní závěrky Obce Valašská Polanka sestavená k 31.12.2016

Datum vyvěšení: 
Středa, 31. Květen 2017
Datum svěšení: 
Středa, 29. Listopad 2017