Výpis usnesení z Vlll. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného 9.11.2017

Datum vyvěšení: 
Pátek, 10. Listopad 2017
Datum svěšení: 
Neděle, 26. Listopad 2017