Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Datum vyvěšení: 
Středa, 8. Listopad 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 24. Listopad 2017