Datová schránka - Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci sociálního bydlení v obci - vyřízeno 08.09.2017 - datová schránka - starosta

Datum: 
07/09/2017