Záměr obce prodat pozemek - část pozemku p.č. 96/6 ostatní plocha komunikace

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 28. Srpen 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 15. Září 2017