Záměr obce prodat pozemek - část pozemku č.p. 1162/1 ost. plocha neplodná (svah, skála) o výměře 378m2

Datum vyvěšení: 
Úterý, 4. Červenec 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 21. Červenec 2017