Žádost o poskytnutí informace týkající se přírůstku a úbytku obyvatel v obci Valašská Polanka - osobně podána žádost - vyřízeno 28.04.2016 - matrikářka

Datum: 
28/04/2016