Žádost o poskytnutí informace ve věci udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech - datová schránka - vyřízeno 10.7.2017 - starosta

Datum: 
07/07/2017