Výpis usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného 18.5.2017

Datum vyvěšení: 
Pátek, 19. Květen 2017
Datum svěšení: 
Neděle, 4. Červen 2017