Zpráva č. 366/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2016

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 15. Květen 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 2. Červen 2017