Výpis usnesení ze III. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 20.4.2017

Datum vyvěšení: 
Pátek, 21. Duben 2017
Datum svěšení: 
Sobota, 6. Květen 2017