Zastupitelstvo obce Valašská Polanka na svém II. zasedání konaném dne 16.3.2017 schválilo pod bodem II/2017/15) rozpočet obce na rok 2017. Rozpis rozpočtu je přílohou.

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 20. Březen 2017
Datum svěšení: 
Sobota, 31. Březen 2018
Štítky: