Záměr obce prodat pozemek p.č. 62 ostatní plocha

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 3. Duben 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 21. Duben 2017