Záměr obce zřídit věcné břemeno na nemovitosti p.č. 2096

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 27. Únor 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 17. Březen 2017