Záměr obce pronajmout pozemek od 1.4.2017 - nebytové prostory, dnes užívané jako PNS

Datum vyvěšení: 
Pátek, 3. Únor 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 17. Březen 2017