Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - Stavební úpravy pavilonu ZŠ pro provoz MŠ Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Pátek, 30. Září 2016
Datum svěšení: 
Úterý, 18. Říjen 2016