Zastupitelstvo obce Valašská Polanka na svém II. zasedání dne 15. 3. 2016 shválilo pod bodem II/2016/14) rozpočet obce na rok 2016. Rozpis rozpočtu je přílohou.

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 21. Březen 2016
Datum svěšení: 
Středa, 6. Duben 2016
Štítky: