Příloha účetní závěrky Obce Valašská Polanka sestavená k 31.12.2015

Datum vyvěšení: 
Úterý, 3. Květen 2016
Datum svěšení: 
Pátek, 20. Květen 2016