Zpráva č. 347/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valašská Polanka za rok 2015

Datum vyvěšení: 
Úterý, 3. Květen 2016
Datum svěšení: 
Pátek, 20. Květen 2016