Zpráva č. 397/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínko, IČ 70238880 za rok 2015

Datum vyvěšení: 
Úterý, 12. Duben 2016
Datum svěšení: 
Středa, 27. Duben 2016