Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. tříd, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 21. Leden 2016
Datum svěšení: 
Sobota, 6. Únor 2016