Záměr obce prodat pozemek dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 18. Leden 2016
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 4. Únor 2016