Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Valašská Polanka dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 14. Prosinec 2015
Datum svěšení: 
Sobota, 31. Prosinec 2016
Štítky: