Záměr obce zřídit věcné břemeno na obecní pozemek p.č. 614/2 v obci a k.ú. Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 10. Srpen 2015
Datum svěšení: 
Pátek, 28. Srpen 2015