Zápis ze III. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 14.5.2015

Datum vyvěšení: 
Pátek, 15. Květen 2015
Datum svěšení: 
Pondělí, 1. Červen 2015