Výkaz zisku a ztráty Obce Valašská Polanka sestavený k 31.12.2014

Datum vyvěšení: 
Středa, 22. Duben 2015
Datum svěšení: 
Pondělí, 11. Květen 2015