Zpráva č. 124/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Hornolidečska za rok 2014

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 16. Duben 2015
Datum svěšení: 
Sobota, 2. Květen 2015