Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2013 - Obec Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Pátek, 18. Duben 2014
Datum svěšení: 
Pondělí, 19. Květen 2014
Štítky: